Onder het genot van een kopje koffie worden er onderlinge ervaringen uitgewisseld. Incidenteel wordt een spreker uitgenodigd die iets komt vertellen over verschillende disciplines. Het is vooral een informeel, gezellig samenzijn.