Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds heeft als droom en missie: een toekomst zonder MS. Tot die tijd is het fonds er voor alle mensen die nú met MS leven en hun naasten. Met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de MS-zorg.

Om dit doel te bereiken, werkt het Nationaal MS Fonds nauw samen met wetenschappers, specialisten, MS-verpleegkundigen, mensen met MS en hun naasten, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en allerlei andere organisaties die kunnen bijdragen aan een wereld zonder MS.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers weten steeds meer over MS, maar ze weten nog niet precies waardoor MS wordt veroorzaakt en hoe het ontstaat. Om vooruitgang te boeken in de strijd tegen MS, is investeren in innovatief wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Daarom initieert en financiert het Nationaal MS Fonds onderzoek naar de behandeling en genezing van MS. 

Beter leven met MS

Goede MS-zorg draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. Het Nationaal MS Fonds financiert daarom projecten waarmee professionals hun kennis over MS kunnen vergroten en behandelingen op maat kunnen voorschrijven.

Het fonds wil niet het accent op de ziekte leggen, maar op de mensen zelf. Op hun veerkracht en op hoe je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in je leven met MS. Dit vertaalt zich in de Can Do-gedachte: alleen door positief te zijn en uit te gaan van je mogelijkheden in plaats van je beperkingen, zorg je ervoor dat je de regie over je leven houdt en MS de baas blijft. Voor een beter leven met MS organiseert het fonds allerlei programma’s en activiteiten.

Bewustwording en voorlichting

Sinds de oprichting in 1993 heeft het Nationaal MS Fonds een landelijke functie als MS-expert. Belangrijke activiteiten van het fonds die bij deze functie passen, zijn het geven van voorlichting over MS, het uitbrengen van het magazine MS Leeft en het jaarlijks organiseren van de Nationale MS Dag.

Ook zet het fonds zich met campagnes en activiteiten in voor meer bewustwording bij mensen met MS én bij het grote publiek.

Contact

Hieronder vind je de contactgegevens van het Nationaal MS Fonds:

Telefoon: 010-5919839 (ma t/m do, 08.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur)

E-mail: info@nationaalmsfonds.nl

Website: https://nationaalmsfonds.nl

Doneren: https://secure.nationaalmsfonds.nl/doneren