In het kort 

 • Psoriasis is een ziekte waarbij de huid ontstoken is. 
 • Bij MS en psoriasis valt het afweersysteem het eigen lichaam aan. 
 • Deze studie bevestigt dat psoriasis vaker voorkomt bij mensen met MS dan bij mensen zonder MS. 
 • De behandelingen van MS en psoriasis moeten op elkaar worden afgestemd.  
 • Dimethylfumaraat lijkt voor beide ziekten te werken. In deze studie zagen de onderzoekers dat ocrelizumab en ofatumumab misschien ook werken voor beide ziekten. 

Psoriasis en MS 

Multiple sclerose en psoriasis zijn allebei ziekten waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. Deze ziekten gaan nooit meer helemaal over en kunnen veel invloed hebben op je leven. MS is een ziekte van het centraal zenuwstelsel. Psoriasis is een ziekte met ontsteking van de huid. De huid is op sommige plekken dik, rood en schilferend. 

Hoe is dit onderzoek gedaan? 

Voor dit onderzoek kregen 316 mensen met MS een e-mail. Ze waren allemaal in 2022 of 2023 in het MS-centrum in Napels (Italië) geweest. De vraag die in de mail stond was: “heeft u psoriasis?” Er zijn 2 groepen gemaakt: mensen met MS en psoriasis, en mensen met MS zonder psoriasis. Informatie over de soort MS, de EDSS score bij de diagnose en de MS medicatie is opgezocht in de ziekenhuisgegevens. De huidarts keek of mensen inderdaad psoriasis hebben. Met de PASI-index is gekeken hoe ernstig de psoriasis is. Hierbij werd gekeken naar de verkleuring van de huid, de dikte, de schilfering, de grootte, en de plaats van de plekken. 

Wat zijn de resultaten? 

De onderzoekers kregen van 253 mensen antwoord op de e-mail. 

 • 15 mensen hebben psoriasis (dat is 6 op de 100) 
 • van de mensen met psoriasis heeft twee derde progressieve MS 
 • psoriasis begint vaak ongeveer 4 jaar na de MS-diagnose 
 • bij 9 van de 15 mensen met psoriasis was de huid rustig 
 • van deze 9 krijgen 6 mensen anti-CD20-therapie (ocrelizumab of ofatumumab) 
 • bij 6 van de 15 mensen met psoriasis was de huidziekte mild  
 • huidproblemen werden niet ernstiger met anti-CD20-therapie 

Wat betekent dit? 

In dit onderzoek komt psoriasis net zo vaak voor bij mensen met MS als in andere studies. Dat is 2 keer vaker dan bij mensen zonder MS. Het is belangrijk dat een behandeling past bij wat iemand nodig heeft. Daarom moet de neuroloog samenwerken met de dermatoloog. De artsen moeten nadenken over medicijnen die voor allebei de ziekten werken. Bijvoorbeeld dimethylfumaraat. In deze studie lijkt anti-CD20 therapie (zoals ocrelizumab en ofatumumab) ook een goede therapie te zijn voor mensen met MS en milde psoriasis. Daarbij worden huidproblemen niet erger. Verder onderzoek is belangrijk om te kijken wat de relatie is tussen MS en psoriasis. Dan kunnen er goede behandelplannen voor mensen met beide ziekten worden gemaakt. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 2 juli 2024