Onder het genot van een kopje koffie worden er onderlinge ervaringen uitgewisseld. Incidenteel wordt er een spreker uitgenodigd die iets komt vertellen. Het is vooral een informeel, gezellig samenzijn.