Deze ochtend is er een gastspreker die vertelt over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is vooral een informeel, gezellig samenzijn.