In het kort 

  • Mensen met MS hebben andere schimmels en bacteriën in de darmen dan mensen zonder MS.
  • Er moet meer onderzoek gedaan worden naar hoe dit precies invloed heeft op MS.
  • En er moet meer onderzoek gedaan worden of het verbeteren van de darmflora helpt bij het behandelen van MS.

Microben 

In ons lichaam leven miljoenen microben. Dit zijn onzichtbaar kleine levende wezens die ziektes kunnen veroorzaken of verspreiden. Er zijn verschillende soorten microben, bijvoorbeeld bacteriën, algen en schimmels. Met microbiota bedoelen we al deze microben die samen op 1 plek leven. Microbiota is een nieuwe naam voor darmflora. 

Wat werd er precies onderzocht? 

Deze studie onderzocht welke bacteriën en schimmels voorkomen in de darmflora van mensen met MS. Deze werden daarna vergeleken met de darmflora van mensen zonder MS. 

De uitkomsten van deze studie: 

Uit deze studie blijkt dat er een verschil is tussen de darmflora van mensen met en mensen zonder MS. De belangrijkste verschillen zijn: 

  • in de darmflora van mensen met MS komt de schimmel Torulaspora vaker voor 
  • in de darmflora van mensen met MS komt de bacteriesoort Enterobacteriacea vaker voor 
  • goede bacteriën (zoals Prevotelladaceae en Dialister) kwamen minder vaak voor 
  • bij mensen met MS is het evenwicht verstoord in de samenstelling van de bacteriën en de schimmels die in de darmen voorkomen 

De belangrijkste conclusies van deze studie 

Bij 74% van de mensen met MS werden dezelfde soorten bacteriën en schimmels gevonden. Zowel schimmels als bacteriën hebben invloed op hoe de ziekte verloopt en hoe die zich ontwikkelt.  

Omdat de darmflora zo duidelijk anders is en invloed heeft op de ziekte, moet er meer onderzoek gedaan gaan worden. Er moet vooral gekeken worden of het verbeteren van de darmflora kan helpen bij het behandelen van MS. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 11 juni 2024