In het kort 

  • Mensen met MS hebben vaak problemen met hun blaas. 
  • Blaasproblemen worden vaak niet herkend en niet goed behandeld. 
  • Dit gaat ten koste van de kwaliteit van leven en heeft gevolgen voor de gezondheid. 

Onderzoek naar blaasproblemen bij MS 

In Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk is een onderzoek gehouden onder bijna 2000 mensen met MS. 4 van de 5 deelnemers was vrouw. De deelnemers beschreven hoe hun MS verliep, of ze blaasproblemen hadden en, zo ja, of ze deze problemen onder controle probeerden te houden. Ook gaven ze aan of blaasproblemen van invloed zijn op hoe het met ze gaat. 

Blaasproblemen van invloed op hoe het met mensen met MS gaat 

Ruim de helft van de deelnemers had een overactieve blaas. Iets minder dan de helft had moeite om de blaas goed leeg te plassen. Ongeveer een derde probeerde hier zelf iets aan te doen en een derde had er nog geen oplossing voor. Bijna de helft van de deelnemers zou graag begeleiding krijgen. Daarnaast wist een derde in het begin niet dat de blaasproblemen in verband stonden met MS. Mensen met blaasproblemen gaven aan dat deze problemen invloed hadden op hun welzijn.

Meer aandacht voor blaasproblemen is wenselijk 

Blaasproblemen komen bij alle vormen van MS voor en veel mensen proberen er zelf iets aan te doen. Het onderzoek maakt duidelijk dat mensen met deze problemen vaak minder tevreden zijn. Dit wijst op een onvervulde behoefte aan behandeling. Mensen met MS die met blaasproblemen te maken hebben, zouden geholpen zijn met meer aandacht voor deze problemen.  

De redactie selecteert wetenschappelijke artikelen over MS-onderzoek samen met ervaringsdeskundigen en inhoudelijke experts, en vertaalt de resultaten naar goedlopende artikelen. > Meer over Onderzoek op MS.nl

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 mei 2024