In het kort  

  • PET-scans brengen actieve ontstekingen aan de zenuwen in kaart. 
  • Wetenschappers hebben 'smeulende' MS in beeld gebracht. Dit zijn ontstekingen aan de randen van MS-littekens die geleidelijke achteruitgang veroorzaken, los van schubs.
  • Ondanks het gebruik van MS-remmers blijven deze ontstekingen aanhouden. 

Onderzoek met PET-scans 

Aan het onderzoek deden 22 mensen met MS (onder wie 16 vrouwen). 13 van hen gebruikten MS-remmende medicijnen met een hoge werkzaamheid, de rest gebruikte MS-remmende medicijnen met een lagere werkzaamheid of geen medicijnen. Er deden ook 8 gezonde controlepersonen mee. Onderzoekers voerden 30 PET-scans uit. Dit is een onderzoek met een veilige radioactieve stof om te kijken hoe weefsels en organen werken. De onderzoekers injecteerden een radioactieve stof die microgliale activatie in het zenuwstelsel kan laten zien. Microgliale activatie is een proces dat mogelijk wijst op 'smeulende MS', blijvende ontstekingsactiviteit rondom een MS-litteken. 

Smeulende ontstekingsactiviteit 

De onderzoekers zagen dat de ontstekingsactiviteit in de grijze stof en de witte stof in de hersenschors respectievelijk 33% en 48% hoger was bij de deelnemers met MS dan bij de controlepersonen. Bij de personen die hoogeffectieve MS-medicijnen gebruikten, waren de scores voor de ontstekingsactiviteit in de grijze stof en de witte stof veel lager dan bij mensen die een laageffectieve medicijnen gebruikten, maar ze waren nog steeds hoger dan bij de controlepersonen zonder MS.  

Meer ontstekingsactiviteit, meer klachten 

Hoe hoger de ontstekingsactiviteit in de grijze stof was bij de personen die een MS-remmende behandeling met een hoge werkzaamheid kregen, des te groter de lichamelijke beperkingen, vermoeidheid en de concentratie GFAP (een ontstekingseiwit) in het lichaam. De dikte van de hersenschors nam bij hogere ontstekingsscores juist af. 

Conclusies 

De onderzoekers denken dat het maken van PET-scans een goede methode is om ‘smeulende’ ontstekingen bij mensen met MS te onderzoeken. Daarnaast verminderen MS-remmende medicijnen onstekingen in de hersenen en het ruggenmerg, maar stoppen de 'smeulende', blijvende ontstekingen mogelijk niet volledig. 

Klein aantal deelnemers 

Aan dit onderzoek deed maar een klein aantal deelnemers mee. Er is meer onderzoek nodig met meer deelnemers om smeulende MS beter te begrijpen.  

Laatst bijgewerkt door redactie op: 27 juni 2024