Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel onderzoek 

Een belangrijk deel van de mensen met MS krijgt in de loop van de ziekte te maken met één of meerdere neuropsychologische problemen. Je kunt hierbij denken aan problemen in de cognitie (trager denken, problemen met de concentratie of het geheugen), mentale vermoeidheid (vermoeidheid na mentale inspanning), sociale gedragsveranderingen of een problemen met de stemming. Deze problemen kunnen in die volgorde worden onderverdeeld in het Cognitive, Energetic, Behavioural en Affective domein, samen ook wel de “CEBA” domeinen. 

Mensen met MS kunnen tegelijkertijd problemen in verschillende CEBA domeinen ervaren. Hoe deze problemen zich presenteren, en wie in welk domein problemen in ervaart, kan erg wisselen per persoon. Wat duidelijk is, is dat deze meer onzichtbare gevolgen van MS een grote belemmering kunnen vormen in het dagelijks leven. Zo kunnen onder andere activiteiten op het gebied van werk, vrije tijd en sociale contacten hierdoor worden beperkt. 

Het doel van de MS-CEBA studie is onderzoeken of er bepaalde combinaties van CEBA symptomen zijn die vaak samen voorkomen: zogeheten CEBA profielen. Als deze CEBA profielen kunnen worden vastgesteld is het volgende doel om een screeningsinstrument te ontwikkelen waarmee CEBA profielen eenvoudig kunnen worden herkend bij mensen met MS in de praktijk. Hiermee hopen we mensen met MS met een bepaald CEBA profiel tijdig door te kunnen verwijzen naar de meest passende neuropsychologische behandeling voor die combinatie van symptomen, oftewel, dat specifieke profiel. Indien nodig zullen er combinaties van, of aanpassingen aan, bestaande neuropsychologische behandelingen worden voorgesteld om aan de behoeften van mensen met MS met een specifiek CEBA profiel te voldoen. 

Wanneer mag je meedoen? 

De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • bevestigde diagnose MS (subtypes RRMS, PPMS, SPMS) 
  • leeftijd 18-70 
  • in staat een kort neuropsychologisch onderzoek te ondergaan zoals beoordeeld door behandelaar of onderzoeker 
  • voldoende beheersing van de Nederlandse taal.  

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

  • patiënten wiens fysieke en/of cognitieve conditie dusdanig beperkt is dat ze niet in staat zijn een neuropsychologisch onderzoek te ondergaan  
  • patiënten met een andere neurologische of ernstige psychiatrische stoornis kunnen ook niet deelnemen aan het onderzoek 

Organisaties die meedoen 

Universitair Medisch Centrum Groningen 

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 maart 2024