Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. De redactie controleert de informatie voor plaatsing bij de onderzoekers en na plaatsing periodiek in het register. > Meer over Onderzoek op MS.nl

Doel onderzoek 

Bestuderen van de effecten van een 8-weekse high-intensity interval training op motorische en niet-motorische aspecten (primaire uitkomstmaat is angst en/of stemmingsklachten) van de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose, in vergelijking tot traditionele continue aerobe training en beweegadvies ; en bestuderen van de associatie tussen neuroplasticiteit en neurodegeneratie biomarkers in het bloed, hersennetwerk connectiviteit en motorische en niet-motorische symptomen, zowel binnen als tussen alle interventiegroepen. 

Wanneer mag je meedoen? 

De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

 • diagnose primair progressieve MS of secundair progressieve MS
 • EDSS score <6 (MS) 
 • angst- en/of stemmingsklachten [HADS score >=8 op angst en/of depressie sub-schaal] 
 • in staat tot deelname aan trainingsprogramma (geen geschiedenis van hartproblematiek, geen klachten die mogelijk op hartproblemen kunnen duiden (bijvoorbeeld afwijkend rust ECG), geen grote gezondheidsproblemen) 
 • voldoende cognitief vermogen om trainingsinstructie te begrijpen [MoCA score >21] 
 • stabiel medicatieschema afgelopen vier weken 
 • 18 jaar of ouder 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

 • deelname aan trainingsprogramma <1 maand voor start van studie 
 • terugval (relapse) <1 maand voor start van studie 
 • psychiatrische of metabolische aandoening of aandoening aan bewegingsapparaat die adequate deelname aan trainingsprogramma niet toelaat 
 • klachten die duiden op cardiovasculaire, pulmonale of metabole aandoeningen of cardiovasculaire, pulmonale of metabole aandoeningen die niet goed onder controle zijn met medicijnen  
 • afwijkingen op rust ECG 
 • suïcidale gedachten 

Organisaties die meedoen 

Amsterdam UMC, locatie VUmc 

Netherlands Brain Foundation 

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 27 juni 2024