In het kort

 • Temperatuurgevoeligheid komt vaak voor bij mensen met MS.
 • In een Amerikaans onderzoek is gekeken naar klachten, oorzaken en maatregelen bij temperatuurgevoeligheid.
 • Bij warmte of kou hebben mensen met MS vooral last van vermoeidheid.
 • Het helpt als zorgverleners meer informatie geven over temperatuurgevoeligheid en over maatregelen om klachten tegen te gaan. 

Nauwelijks onderzoek naar temperatuurgevoeligheid bij MS

De negatieve effecten van warmte en kou op MS, multiple sclerose, zijn al ongeveer 100 jaar bekend. Toch wordt er nauwelijks onderzoek gedaan naar temperatuurgevoeligheid bij mensen met MS. 

Amerikaans onderzoek naar klachten bij temperatuurgevoeligheid  

In een Amerikaans onderzoek is nu gekeken naar de precieze klachten bij mensen met MS die gevoelig zijn voor warmte of kou. Ook is gekeken naar de oorzaken van deze klachten, en naar de maatregelen die mensen nemen om de klachten tegen te gaan. 757 mensen met MS vulden voor dit onderzoek een online enquête in over hun temperatuurgevoeligheid. 

Verschillen in temperatuurgevoeligheid

De temperatuurgevoeligheid bij de deelnemers was wisselend:

 • 58% was alleen gevoelig voor warmte
 • 29% was gevoelig voor warmte en kou
 • 13% was alleen gevoelig voor kou.  

Meer klachten bij warmte of kou, vooral vermoeidheid

Alle deelnemers gaven aan dat zij:

 • op warme of koude dagen meer klachten hadden
 • op zulke dagen vooral last hadden van vermoeidheid
 • door de vermoeidheid ook last hadden van loopproblemen en problemen met concentreren
 • airconditioning gebruikten tegen de warmte, of isolerende kleding tegen de kou

Factoren als leeftijd en lichamelijke beperkingen bleken invloed te hebben op de mate waarin mensen last hebben van klachten door warmte of kou. 

Temperatuurgevoeligheid: advies voor zorgverleners

Het is belangrijk dat zorgverleners voldoende aandacht besteden aan temperatuurgevoeligheid bij MS. Informatie over de invloed van warmte of kou en over maatregelen om de klachten tegen te gaan, is erg nuttig voor mensen met MS. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 maart 2024