In het kort

  • Bij vrouwen met MS komen verschillende plasklachten voor, zoals een overactieve blaas.
  • Vrouwen met MS hebben ook vaak last van seksuele problemen én van depressieve klachten.
  • Bij 89 vrouwen met MS is gekeken of deze klachten iets met elkaar te maken hebben.
  • Een overactieve blaas blijkt niet alleen vaker voor te komen bij vrouwen met seksuele problemen, maar blijkt deze problemen ook te kunnen voorspellen.
  • Zorgverleners zouden vooral aandacht moeten besteden aan de combinatie van plasklachten, seksuele problemen en depressieve klachten bij vrouwen met MS. 

Lage-urinewegsymptomen en seksuele problemen bij vrouwen met MS

Vrouwen met MS, multiple sclerose, hebben vaak last van lage-urinewegsymptomen en seksuele problemen. Met lage-urinewegsymptomen worden andere de volgende plasklachten bedoeld:

  • een overactieve blaas (vaak moeten plassen)
  • stressincontinentie (urineverlies bij lachen, hoesten, tillen of springen)
  • urineretentie (niet meer goed kunnen plassen, waardoor er urine in de blaas achterblijft) 

Onderzoek bij 89 vrouwen met lage-urinewegsymptomen

Wetenschappers wilden weten of de lage-urinewegproblemen en seksuele problemen bij vrouwen met MS iets met elkaar te maken hebben. Daarom hebben zij een onderzoek uitgevoerd bij 89 vrouwen met MS die last hadden van lage-urinewegproblemen. Bij hen werd gekeken of zij ook last hadden van seksuele problemen én van depressieve klachten. Dit werd gedaan met behulp van meerdere vragenlijsten. Daarnaast wilden de wetenschappers te weten komen of bepaalde klachten het ontstaan van seksuele problemen kunnen voorspellen. 

Hebben de verschillende klachten iets met elkaar te maken?

Van de 89 vrouwen met MS die deelnamen aan het onderzoek, had 74% last van seksuele problemen. Zelfs als er weinig lichamelijke beperkingen waren door MS, kwamen seksuele problemen voor. Een overactieve blaas kwam vaker voor bij vrouwen met seksuele problemen, en blijkt het ontstaan van deze problemen te kunnen voorspellen. Andere lage-urinewegsymptomen kwamen niet vaker voor. Verder bleek uit het onderzoek dat seksuele problemen vaak samengaan met depressieve klachten. 

Een advies voor de zorgverlening bij MS

Vrouwen met MS hebben vaak last van lage-urinewegsymptomen, seksuele problemen en depressieve klachten. Ook als de vrouwen nog jong zijn, en de MS nog tot weinig lichamelijke beperkingen leidt, komen deze klachten al voor. Zorgverleners zouden daarom vooral aandacht moeten besteden aan de combinatie van deze klachten bij vrouwen met MS. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 maart 2024