In het kort

  • Mensen met MS kunnen last hebben van cognitieve problemen en psychische klachten.
  • Wetenschappers onderzochten of deze klachten in de loop van de tijd kunnen veranderen.
  • Klachten als depressie, vermoeidheid en het ervaren van cognitieve problemen lijken hetzelfde te blijven gedurende de ziekte.
  • Angst komt in de eerste 5 jaar van de ziekte vaker voor.  
  • Cognitieve stoornissen komen vaker voor bij mensen die langer dan 10 jaar ziek zijn.
  • Naarmate de ziekte langer duurt, gaan mensen vaker medicijnen gebruiken tegen psychische klachten. 

Wat zijn cognitieve en psychische klachten bij MS?

Bij MS, multiple sclerose, kun je last hebben van cognitieve problemen. Dit zijn problemen met denken. Je kunt je dan bijvoorbeeld minder goed concentreren. Het duurt langer voordat je iets begrijpt en het geheugen werkt minder goed. Daarnaast kun je last hebben van psychische klachten. Voorbeelden hiervan zijn depressie, stress en angst. 

Onderzoek naar veranderingen in klachten en behandeling

Wetenschappers hebben onderzocht of cognitieve problemen en psychische klachten bij MS kunnen veranderen naarmate de ziekte langer duurt. Daarbij is ook gekeken naar veranderingen in het gebruik van MS-remmende medicijnen, medicijnen tegen psychische klachten en psychotherapie. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek bestond uit een steekproef bij 464 mensen met MS. De groep was op basis van ziekteduur verdeeld in 3 groepen: 129 mensen die minder dan 5 jaar ziek waren, 101 mensen die 5 tot 10 jaar ziek waren, en 234 mensen die langer dan 10 jaar ziek waren. Zij vulden vragenlijsten in over psychische klachten, vermoeidheid en het ervaren van cognitieve problemen. De cognitieve functies van de deelnemers werden gemeten met een cognitietest. Via deze test kan worden nagegaan of iemand een cognitieve stoornis heeft. 

Meer cognitieve stoornissen naarmate de MS langer duurt

Tussen de 3 groepen bleken overeenkomsten en verschillen te bestaan. Klachten als depressie en vermoeidheid kwamen bij alle groepen even vaak voor. Dit geldt ook voor het ervaren van cognitieve problemen. Hier lijkt dus geen verband te bestaan met de ziekteduur. Maar bij angst en cognitieve stoornissen ligt het anders. Het gevoel van angst lijkt sterker te zijn in de eerste 5 jaar van de ziekte. Cognitieve stoornissen komen juist vaker voor bij mensen die langer dan 10 jaar ziek zijn.  

Naarmate de ziekte langer duurt, gebruiken meer mensen medicijnen tegen psychische klachten. Een kleiner deel van de mensen krijgt dan MS-remmende medicijnen of psychotherapie. 

Advies voor de zorgverlening

Cognitieve problemen en psychische klachten kunnen veranderen naarmate iemand langer MS heeft. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners deze klachten goed blijven volgen gedurende de duur van de ziekte.  

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 maart 2024