In het kort

  • Het meten van een cognitieve stoornis is iets anders dan het ervaren van een cognitieve stoornis.
  • Wetenschappers deden onderzoek naar het verband tussen meten en ervaren. Ook keken zij of er factoren zijn die invloed hebben op het gevoel over een cognitieve stoornis.
  • Factoren als vermoeidheid, depressie en angst blijken invloed te hebben op hoe iemand een cognitieve stoornis ervaart. Het gevoel over de stoornis kan erger zijn dan de stoornis zelf.
  • Het is belangrijk dat zorgverleners veel aandacht hebben voor psychische klachten en vermoeidheid bij mensen met MS, zeker in combinatie met cognitieve problemen. 

Wat zijn cognitieve klachten bij MS?

Bij MS, multiple sclerose, kun je last hebben van cognitieve problemen. Dit zijn problemen met denken. Je kunt je dan bijvoorbeeld minder goed concentreren. Het duurt langer voordat je iets begrijpt en het geheugen werkt minder goed. 

Meten is iets anders dan ervaren

Een cognitieve stoornis is te meten met behulp van een test. Maar iemand kan er ook een bepaald gevoel over hebben. Wordt de cognitieve stoornis ervaren als een probleem? Zijn er factoren die invloed hebben op hoe iemand de stoornis ervaart? En komt het gevoel over de stoornis wel overeen met de ernst van de stoornis zelf?  

Onderzoek naar cognitieve klachten bij 86 mensen met MS

Om antwoord te krijgen op deze vragen, hebben wetenschappers een onderzoek uitgevoerd bij 86 mensen met MS (65 vrouwen en 21 mannen). Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van vragenlijsten en met een cognitietest om cognitieve stoornissen te meten. 

Meten is écht iets anders dan ervaren

Vermoeidheid blijkt ervoor te zorgen dat iemand meer cognitieve problemen ervaart. Maar dit gevoel hoeft niet overeen te komen met de ernst van de cognitieve stoornis zelf. Psychische problemen zoals depressie en angst blijken een wisselende invloed te hebben op hoe iemand een cognitieve stoornis ervaart. De een ervaart de stoornis als een groter probleem dan de ander. Met andere woorden: mensen met psychische problemen schatten de ernst van hun cognitieve stoornis minder goed in, en hebben er allemaal een ander gevoel over. 

Advies voor de zorgverlening

Het is belangrijk om bij mensen met MS veel aandacht te besteden aan hun psychische klachten en vermoeidheid. Deze factoren bepalen namelijk hoe iemand omgaat met een cognitieve stoornis. Het kan zijn dat iemand veel cognitieve problemen ervaart, terwijl uit metingen blijkt dat de stoornis niet zo ernstig is. Een goede behandeling van de psychische klachten en de vermoeidheid zorgt ervoor dat iemands gevoel over de cognitieve stoornis beter overeenkomt met de ernst van de stoornis zelf.

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 maart 2024