Over MS

Waardoor ontstaat MS?

We weten niet precies waardoor MS ontstaat. Waarschijnlijk spelen erfelijkheid, omgeving, leefstijl en virussen een rol.

In het kort

  • Het is (nog) niet bekend waardoor MS precies ontstaat.
  • Of iemand MS krijgt, heeft onder andere te maken met erfelijkheid.
  • MS komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook het klimaat heeft invloed.
  • Leefstijl kan een rol spelen bij het ontstaan van MS.
  • Er lijkt een verband te zijn tussen bepaalde virussen en MS.

Wat weten we over het ontstaan van MS?

Het is (nog) niet bekend waardoor MS, multiple sclerose, precies ontstaat. Waarschijnlijk bepalen verschillende factoren samen of je MS krijgt of niet. Onderzoekers weten al dat erfelijkheid, omgeving, leefstijl en virussen een rol kunnen spelen. Maar niemand weet precies hoe het zit.

Erfelijkheid en MS

Een ouder met MS kan de aanleg voor de ziekte overdragen aan zijn of haar kind. Maar het kind hoeft zelf geen MS te krijgen. Dit heeft onder andere te maken met de genen, waarin de erfelijke aanleg vastligt. In Nederland is het gemiddelde risico om MS te krijgen 0,1 tot 0,2%. Een kind van wie een van beide ouders MS heeft, loopt meer kans om de ziekte te krijgen. Het risico is dan 2 tot 4%. Als beide ouders MS hebben, is dit risico nog groter.

Vrouw/man, warm/koud

Of iemand MS krijgt, heeft niet alleen te maken met erfelijkheid. We weten bijvoorbeeld dat de ziekte vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Het lijkt er zelfs op dat het aantal vrouwen met MS bijna 3 keer zo groot is als het aantal mannen met MS. Daarnaast heeft het klimaat invloed. In koudere landen zoals Nederland komt meer MS voor dan in landen met een warmer klimaat.

Leefstijl en MS

Leefstijl kan een rol spelen bij het ontstaan van MS. Daarbij gaat het onder andere om eetgewoonten. Het is belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Verder lijkt het erop dat MS vaker voorkomt bij rokers dan bij niet-rokers.

Virussen en MS

Ook virusinfecties hebben invloed op de kans om MS te krijgen. Vooral het Epstein-Barr-virus speelt een rol. Dit virus kan onder andere de ziekte van Pfeiffer veroorzaken. Heb je deze ziekte ooit gehad, dan is het risico dat je MS krijgt 2 tot 3 keer zo groot.

Onderzoek naar het ontstaan van MS

Onderzoekers willen meer te weten komen over de factoren die bepalen of iemand MS krijgt. Zij doen bijvoorbeeld onderzoek naar de rol die erfelijkheid speelt. Daarbij vergelijken ze de genen van families met en zonder MS. Maar ook onderzoek naar de rol van virussen, leefstijl en omgeving is belangrijk. Hoe meer we weten, hoe beter we MS kunnen bestrijden. > Meer over onderzoek naar het ontstaan van MS

Artikel met medewerking van:

  • dr. Joost Smolders - neuroloog, Erasmus MC

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op MS.nl.
Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2024

Lees meer over Wat is MS?

Volgend artikel