In het kort

  • Milde MS is een lichte vorm van MS.  
  • Of iemand milde MS heeft, wordt bepaald met de EDSS-score. Deze score zegt vooral iets over lichamelijke beperkingen.
  • Bij 141 mensen met milde MS is gekeken in hoeverre zij last hadden van andere klachten.
  • Behalve cognitieve problemen bleken vooral vermoeidheid en depressie vaak voor te komen bij mensen met milde MS.
  • Het is belangrijk om de definitie van milde MS te baseren op alle klachten die een rol spelen. 

Wanneer heeft iemand milde MS?

Sommige mensen hebben een lichte vorm van MS, multiple sclerose. Deze lichte vorm wordt ook wel milde MS genoemd. Om te bepalen of iemand milde MS heeft, wordt gebruikgemaakt van de EDSS-score. Dit is een manier om bij mensen met MS de ernst van de beperkingen te meten. Hoe hoger de EDSS-score, hoe erger de beperkingen. Mensen met milde MS hebben een lage EDSS-score (3 of lager) bij een ziekteduur van 10 jaar of langer. 

Lichamelijke beperkingen en andere klachten bij MS

De EDSS-score zegt vooral iets over lichamelijke beperkingen. Andere klachten, zoals cognitieve problemen, vermoeidheid en depressie, worden bij de EDSS-score niet meegewogen. Daarom is er twijfel over de bruikbaarheid van de EDSS-score:

  • Geeft de EDSS-score wel een volledig beeld van de beperkingen bij MS?
  • Is de EDSS-score wel geschikt om milde MS te kunnen vaststellen? 

Onderzoek bij twee groepen mensen met MS

Vanwege de twijfel over de bruikbaarheid van de EDSS-score hebben wetenschappers een onderzoek uitgevoerd bij 141 mensen met milde MS. Het ging hier om 115 vrouwen en 26 mannen. De gemiddelde leeftijd van deze mensen was 50,8 jaar. Met behulp van computertests en vragenlijsten wilden de onderzoekers antwoord krijgen op deze vragen:  

  • Hebben de deelnemers last van cognitieve problemen? Bijvoorbeeld: hebben zij moeite om dingen te onthouden? Of om informatie te verwerken? Is het voor hen moeilijk om de aandacht er goed bij te houden?
  • Hebben de deelnemers last van vermoeidheid of depressie?

Om te kijken of er verschillen zijn met andere mensen met MS, is het onderzoek ook uitgevoerd bij een controlegroep. Deze groep bestond uit 158 mensen met een zwaardere vorm van MS (EDSS-score hoger dan 3 bij een ziekteduur van 10 jaar of langer) en 487 mensen met MS die korter dan 10 jaar ziek waren. 

Andere klachten komen vaak voor bij milde MS

38% van de mensen met milde MS had last van cognitieve problemen. Het ging daarbij vooral om moeite met het verwerken van informatie. Dit kwam voor bij 32%. Bij de controlegroep kwamen cognitieve problemen nog vaker voor, namelijk bij 66%.

78% van de deelnemers met milde MS had last van vermoeidheid. 55% had last van depressie. Bij de controlegroep kwamen vermoeidheid en depressie net zo vaak voor. 

Conclusie: laat bij milde MS álle klachten meewegen

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen met MS niet alleen te maken hebben met lichamelijke beperkingen. Zij hebben ook last van andere klachten, zoals cognitieve problemen, vermoeidheid en depressie. Dit geldt zeker ook voor mensen met milde MS. De onderzoekers vinden daarom dat de definitie van milde MS, op basis van de EDSS-score en de ziekteduur, niet volledig is. De definitie zal verbeterd moeten worden. Daarbij moeten behalve de lichamelijke klachten ook de andere klachten worden meegewogen. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 maart 2024