Over MS

Milde MS

Bij sommige mensen met MS verloopt de ziekte erg mild. Dit wordt ook wel benigne of milde MS genoemd.

In het kort

  • Benigne MS is een naam voor een erg milde vorm van MS.
  • De ziekte verloopt hierbij erg traag. Aanvallen herstellen goed en mensen houden weinig blijvende klachten na een aanval.
  • Bijna de helft van de mensen met milde MS krijgt door de jaren meer beperkingen. Na 20 jaar is de MS niet meer mild te noemen.
  • Vaak is niet te zeggen of iemand milde MS heeft. De diagnose kan alleen achteraf bepaald worden.
  • De behandeling voor milde MS is hetzelfde als voor RRMS. 

Wat is milde MS?

Bij sommige mensen met RRMS, relapsing remitting multiple sclerose, verloopt de ziekte heel rustig. Dit wordt ook wel benigne MS genoemd. Sommige mensen spreken van goedaardige of milde MS. Mensen met deze vorm van MS:

  • krijgen in de meeste gevallen bijna geen schubs
  • ervaren geen ernstige lichamelijke beperkingen
  • hebben geen geleidelijke opbouw van lichamelijke beperkingen

In de wetenschap is bepaald dat iemand milde MS heeft als de EDSS-score na 10 jaar kleiner of gelijk is aan 3. De EDSS-score is een maat om iemands beperking door MS te meten. 

Blijft milde MS altijd mild?

Bij een kleine groep mensen is MS jarenlang erg mild. Er zijn dan weinig schubs en iemand ervaart nauwelijks beperkingen voor de ziekte. Helaas blijft dit niet bij iedereen zo. Een groot deel van de mensen krijgt uiteindelijk toch meer beperkingen. Dit kan geleidelijk gebeuren, maar gebeurt ook na 1 of meerdere schubs. Na 30 jaar werken de meeste mensen met milde MS niet meer, doordat hun klachten dit beperken. Milde of goedaardige MS zijn dus eigenlijk geen passende namen voor de ziekte. 

Vroeg starten met MS-remmers

De achteruitgang bij milde MS kan mogelijk vertraagd worden als iemand vroeg start met MS-remmende medicijnen. Juist als iemand weinig klachten heeft, kunnen deze medicijnen invloed hebben op het verloop van de ziekte.

Behandeling van milde MS

Er is geen speciale behandeling voor benigne MS. Dit komt vooral doordat een neuroloog niet vooraf weet of de MS mild blijft. Iemand met deze vorm van MS kan dus net als iemand met RRMS en weinig schubs of beperkingen, behandeld worden met eerstelijns medicatie. De medische richtlijn voor MS maakt geen onderscheid tussen RRMS en benigne MS. Het advies voor de behandeling is hetzelfde voor deze twee vormen van MS. Dit zorgt ervoor dat artsen meestal geen onderscheid maken tussen de twee vormen en in alle gevallen spreken van relapsing remitting MS. 

Milde MS of CIS

Iemand kan ook 1 keer een aanval krijgen die lijkt op MS. Dit heet CIS, clinically isolated syndrome. CIS is nog geen MS, maar kan later wel MS worden. Dit is dus iets anders dan benigne MS. 

Artikel met medewerking van:

  • drs. Luuk van Rooij - neuroloog, Maasstad Ziekenhuis
  • dr. Erwin Hoogervorst - neuroloog, St. Antonius Ziekenhuis

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op MS.nl.
Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2024

Lees meer over Vormen van MS

Volgend artikel