In het kort

  • Obesitas, ernstig overgewicht, verhoogt de kans op MS.  
  • Wetenschappers hebben onderzocht of obesitas iets te maken heeft met lichamelijke beperkingen bij MS.
  • In de jaren na de diagnose MS blijken mensen met obesitas meer last te krijgen van lichamelijke beperkingen dan mensen zonder obesitas.
  • Het is daarom belangrijk dat zorgverleners letten op obesitas bij mensen met MS.  

Obesitas: meer kans op MS

Obesitas betekent: ernstig overgewicht. Iemand is dan veel te dik. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat obesitas leidt tot een grotere kans op MS, multiple sclerose. Maar het was nog niet bekend of obesitas iets te maken heeft met lichamelijke beperkingen. 

Obesitas en de BMI

Of iemand obesitas heeft, wordt bepaald met behulp van de Body Mass Index (BMI). De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Bij een BMI van 30 of hoger heeft iemand obesitas. 

Onderzoek naar obesitas en lichamelijke beperkingen

Wetenschappers wilden weten of obesitas iets te maken heeft met lichamelijke beperkingen bij MS. Zij deden daarom onderzoek bij 1.066 mensen met MS. Een deel hiervan had obesitas. Bij alle deelnemers keken de wetenschappers vanaf het moment van de diagnose MS 6 jaar lang naar:

  • de EDSS-score: een manier om bij mensen met MS de ernst van de beperkingen te meten
  • het aantal schubs
  • de uitslagen van de MRI-scans
  • het gebruik van medicijnen tegen MS 

Veel meer lichamelijke beperkingen bij obesitas

De deelnemers met obesitas hadden op het moment van de diagnose MS al meer lichamelijke beperkingen dan de deelnemers zonder obesitas. Na 2, 4 en 6 jaar hadden de deelnemers met obesitas veel meer lichamelijke beperkingen. Er is gekeken hoelang het duurde voordat de deelnemers een EDSS-score van 3 hadden. Deze score betekent: matige invaliditeit. Bij de mensen zonder obesitas duurde het gemiddeld 1,46 jaar voordat hun EDSS-score 3 was. Bij de mensen met obesitas duurde dit gemiddeld 0,99 jaar. 

Geen verschil in aantal schubs

Bij de deelnemers met en zonder obesitas bleken er geen verschillen te zijn in het aantal schubs of in de uitslagen van de MRI-scans. Er werd bij de deelnemers ook gekeken naar verschillen in geslacht, leeftijd, rookgewoonten en medicijngebruik. Deze factoren bleken geen invloed te hebben op de uitkomsten van het onderzoek. 

Advies voor de zorgverlening

Obesitas zorgt bij mensen met MS voor meer lichamelijke beperkingen en slechtere vooruitzichten. Het is daarom belangrijk om bij mensen met obesitas die net de diagnose MS hebben gekregen, meteen te kijken of er iets aan de obesitas te doen is.  

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 maart 2024