In het kort

  • Ouders met MS kunnen door hun MS-problemen last krijgen van psychische klachten. Vooral als hun problemen goed ouderschap in de weg staan.
  • Of ouders echt last krijgen van psychische klachten, hangt af van verschillende risicofactoren.
  • Bij deze risicofactoren gaat het om de lichamelijke beperkingen, het kunnen omgaan met MS-problemen en het ervaren van steun uit de omgeving.
  • Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op psychische klachten.
  • Het is belangrijk dat zorgverleners oog hebben voor deze risicofactoren. Dit maakt het mogelijk om de psychische klachten voor te zijn. 

Psychische klachten, vaak gezien bij MS

Bij mensen met MS, multiple sclerose, komen psychische klachten vaker voor dan bij andere mensen. In een Italiaans onderzoek werd gekeken welke factoren kunnen zorgen voor psychische klachten bij ouders met MS.  

Psychische klachten bij ouders met MS

Het ouderschap kan stressvol zijn, vooral voor ouders met een chronische ziekte zoals MS. Schubs, verslechtering van de gezondheid en allerlei MS-klachten kunnen goed ouderschap in de weg staan. Bij de ouders kan dit leiden tot psychische klachten zoals depressie en angst. Of ouders met MS ook echt last zullen krijgen van dit soort klachten, is volgens de onderzoekers te voorspellen op basis van de volgende risicofactoren:

  • welke lichamelijke beperkingen iemand heeft door MS
  • hoe iemand omgaat met de problemen die MS met zich meebrengt
  • welke steun iemand ervaart uit de omgeving 

Onderzoek bij 285 ouders met MS

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Italiaanse MS-vereniging. 285 ouders met MS, met minimaal 1 kind onder de 18 jaar, deden mee aan het onderzoek. Zij vulden een online vragenlijst in. De vragen gingen over de lichamelijke beperkingen, het omgaan met MS-problemen, het ervaren van steun uit de omgeving, de psychische toestand en de gezinssituatie. 

Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op psychische klachten

Het onderzoek leidde tot de volgende uitkomsten:

  • Ouders met MS die last hebben van psychische klachten, zijn vaker vrouw, kunnen niet goed omgaan met hun MS-problemen en ervaren minder steun uit hun omgeving.
  • Angst en depressie komen vaker voor bij ouders die meer last hebben van lichamelijke beperkingen, niet goed kunnen omgaan met hun MS-problemen en minder steun ervaren uit hun omgeving. 

Advies voor de zorgverlening

Voor zorgverleners is het belangrijk om bij ouders met MS goed te kijken naar risicofactoren die het ontstaan van psychische klachten kunnen voorspellen. Er kan dan vroegtijdig actie worden ondernomen om de psychische klachten voor te zijn. 

De redactie selecteert wetenschappelijke artikelen over MS-onderzoek samen met ervaringsdeskundigen en inhoudelijke experts, en vertaalt de resultaten naar goedlopende artikelen. > Meer over Onderzoek op MS.nl

Laatst bijgewerkt door redactie op: 27 juni 2024