In het kort 

  • MS kan voortekenen hebben. Dit zijn vroege symptomen, ook wel prodromale klachten genoemd. 
  • Poolse wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar prodromale klachten vóór de diagnose RRMS. 
  • Vermoeidheid blijkt de meest voorkomende prodromale klacht te zijn.  
  • Prodromale klachten als hoofdpijn en erge slaperigheid kwamen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 
  • Prodromale klachten als blaasproblemen, vermoeidheid en cognitieve problemen lijken een snellere achteruitgang bij RRMS te kunnen voorspellen. 

Prodromale klachten: voortekenen van MS 

Het is bekend dat MS, multiple sclerose, voortekenen kan hebben. Deze vroege symptomen worden ook wel prodromale klachten genoemd. Iemand kan hier maanden of jaren voor de diagnose MS al last van hebben. 

Onderzoek naar prodromale klachten vóór de diagnose MS 

Poolse wetenschappers onderzochten welke prodromale klachten het meest voorkwamen bij mensen met relapsing remitting MS (RRMS). Ook onderzochten ze of deze voortekenen het latere ziekteverloop kunnen voorspellen. 

Prodromale klachten en het latere ziekteverloop 

De onderzoekers gebruikten gegevens van 564 mensen met RRMS. Ze onderzochten het verband tussen prodromale klachten en het latere ziekteverloop bij deze deelnemers. Om het ziekteverloop meetbaar te maken, werd gebruikgemaakt van de zogenoemde EDSS-score. Dit is een manier om bij mensen met MS de ernst van de beperkingen te meten. Hoe hoger de EDSS-score, hoe ernstiger de beperkingen. 

Vermoeidheid als belangrijk voorteken van MS 

Van de deelnemers had 42% last van vermoeidheid als voorteken van RRMS. Dit was de meest voorkomende prodromale klacht. Er waren verschillen tussen vrouwen en mannen. De volgende prodromale klachten kwamen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen:  

  • hoofdpijn (bij 39,7% van de vrouwen en 26,5% van de mannen)  
  • erge slaperigheid (bij 19,1% van de vrouwen en 11,1% van de mannen)  
  • verstopping van de darmen (bij 18,0% van de vrouwen en 11,1% van de mannen)  

Deelnemers van wie de gezondheid relatief snel achteruitgaat, hadden vaker last van de volgende prodromale klachten: blaasproblemen, vermoeidheid, cognitieve problemen en pijn. Bij de blaasklachten ging het er vooral om dat het plassen moeilijk op gang kwam. 

Voortekenen van een snellere achteruitgang bij MS 

Bepaalde prodromale klachten lijken een snellere achteruitgang bij RRMS te kunnen voorspellen. Het gaat om de volgende klachten: blaasklachten, vermoeidheid, cognitieve problemen en pijn. Vooral wanneer deze klachten vóór de diagnose MS al invloed hadden op het dagelijks functioneren, lijken ze het latere ziekteverloop het best te kunnen voorspellen. 

De redactie selecteert wetenschappelijke artikelen over MS-onderzoek samen met ervaringsdeskundigen en inhoudelijke experts, en vertaalt de resultaten naar goedlopende artikelen. > Meer over Onderzoek op MS.nl

Laatst bijgewerkt door redactie op: 27 juni 2024