In het kort

  • Wetenschappers hebben onderzocht op welk medicijn mensen met RRMS het best kunnen overstappen als ze stoppen met fingolimod.
  • De onderzoekers keken welk medicijn het beste resultaat gaf bij mensen die stopten met fingolimod, nadat ze het nieuwe medicijn minstens 6 maanden hadden gebruikt.
  • Ocrelizumab en natalizumab lijken beter te werken bij deze groep dan het middel cladribine.
  • De verschillen tussen de medicijnen waren erg klein. Ook is niet duidelijk hoe goed de verschillende medicijnen werken door de jaren heen. 

Stoppen met fingolimod, wat nu?

Sommige mensen met relapsing remitting multiple sclerose, RRMS, gebruiken het medicijn fingolimod. Dit is een MS-remmer. Als deze groep stopt met de behandeling met fingolimod, stappen ze vaak over op een ander medicijn. Bijvoorbeeld ocrelizumab, natalizumab of cladribine. Wetenschappers hebben onderzocht welk van deze 3 medicijnen het beste werkt na het stoppen met fingolimod.  

3 verschillende groepen mensen

De onderzoekers keken naar het aantal schubs en beperkingen bij 1.045 mensen met RRMS:

  • 445 mensen stapten over op ocrelizumab
  • 76 mensen stapten over op cladribine
  • 524 mensen stapten over op natalizumab 

De kleinste kans op een schub

Het resultaat laat zien dat mensen die overstapten op ocrelizumab de kleinste kans hadden op een schub: 7% kans per jaar. Bij de groep die overstapte op natalizumab was deze kans iets groter: 11%. Bij de groep die wisselde naar cladribine was de kans 25%. Bij de groep met ocrelizumab was de gemiddelde tijd tot een eerste schub het grootst. De groep die cladribine gebruikte kreeg gemiddeld het snelst weer een schub. 

Invloed op het aantal beperkingen

De wetenschappers onderzochten ook de invloed van ocrelizumab en natalizumab op het aantal MS-beperkingen. De groep die cladribine gebruikte was te klein om dit te onderzoeken. De afname van het aantal beperkingen bleek groter bij de groep die natalizumab kreeg, in vergelijking met de ocrelizumab-gebruikers. 

Meer onderzoek nodig

De onderzoekers concluderen dat ocrelizumab en natalizumab beter zijn in het voorkomen van schubs dan cladribine. Maar de kans op een schub was in alle 3 onderzoeksgroepen klein. Om te kunnen bepalen wat de medicijnen door de jaren heen doen, is een langer onderzoek nodig dat mensen die overstappen van fingolimod meerdere jaren volgt. 

De redactie selecteert wetenschappelijke artikelen over MS-onderzoek samen met ervaringsdeskundigen en inhoudelijke experts, en vertaalt de resultaten naar goedlopende artikelen. > Meer over Onderzoek op MS.nl

Laatst bijgewerkt door redactie op: 27 juni 2024