Steun MS.nl

Om MS.nl goed te kunnen beheren, kan Stichting MS.nl alle steun gebruiken. Vind jij dit een belangrijk platform voor mensen met MS, en draag je graag je steentje bij? Doneer dan nu. Help ons om het beheer van deze online omgeving niet alleen nu, maar ook in de toekomst mogelijk te maken.

Doneer voor MS.nl

Klik op de button hieronder, je komt dan terecht op een donatiepagina van het Nationaal MS Fonds. Je donatie wordt specifiek gebruikt voor het beheer van MS.nl.

Doneren