Uitbreiding MS.nl

De komende jaren is werkt het team van MS.nl aan verbetering en uitbreiding van het online platform. Dit gebeurt in afstemming met de gebruikers en de partners: het Nationaal MS Fonds, MS Vereniging Nederland en Stichting MS Research.

Het proces

Uitbreiding van MS.nl betekent dat we keuzes maken. Dit is afhankelijk van het beschikbare budget. Het team van MS.nl bepaalt de volgorde waarin ingebrachte wensen uitgevoerd worden. We houden hierbij rekening met het aantal mensen dat de wens heeft ingebracht en welke groep voordeel heeft bij de verbetering of uitbreiding. MS.nl is er voor mensen met MS en hun naasten. De behoeftes van deze doelgroep kunnen verschillen: sommige mensen lezen enkel informatie, anderen delen ook graag hun ervaringen in de community. MS.nl is er voor iedereen.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van MS.nl dat samenwerkt met de projectleider. Goede keuzes maken vraagt ook het nodige onderzoek. Dit doen we samen met de gebruikers van MS.nl. Deelnemers kunnen zich via hun account aanmelden om mee te denken over verbeteringen op MS.nl.  

Op dit moment werken we aan de volgende verbeteringen:

  • Meer overzicht in gesprekken en gesprekgroepen
  • Snellere zichtbaarheid van nieuwe berichten en reacties voor deelnemers van de community
  • Makkelijker de laatste reacties in een gesprek zien
  • Een donkere modus of hoog contrast-versie van MS.nl voor mensen met oogproblemen
  • Uitbreiding van de bibliotheek, waaronder verdieping van het gedeelte MS-onderzoek
  • Aanpassingen op de pagina's Nieuws en Home

Feedback geven

In de community op MS.nl is een gespreksgroep waar deelnemers feedback kunnen geven voor het online platform. Ook suggesties voor verbeteringen of aanvullingen zijn hier welkom. > Bekijk de gespreksgroep hier  

Het is ook mogelijk om wensen en opmerkingen per mail door te geven via community@ms.nl.