Samenwerken met MS.nl

MS.nl werkt graag samen met anderen die veel weten over MS. Wij vinden hierbij het volgende belangrijk:

  • De samenwerking draagt bij aan goede en actuele informatie over MS. En aan handige tips voor mensen met MS en hun naasten.
  • MS.nl is niet verbonden aan organisaties die het doel hebben om winst te maken.   

Mogelijkheden om samen te werken 

Samenwerken met MS.nl kan op verschillende manieren: inhoudelijk, als zorgverlener en via het delen van activiteiten en oproepen voor onderzoek.

Inhoudelijk bijdragen aan MS.nl 

Wil je inhoudelijk bijdragen aan de informatievoorziening op MS.nl? Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Als deskundige beoordeel je de inhoud van teksten voor MS.nl. Je doet dit op persoonlijke titel.
  • Je levert hyperlinks aan naar andere websites over MS. 

De redactie beoordeelt of jouw bijdrage past binnen het beleid van de redactie en de afspraken over hyperlinks op MS.nl.

Als zorgverlener meedoen aan de community

Ben je zorgverlener en zet je je graag in voor mensen met MS? Je kunt op persoonlijke titel meedoen aan de community op MS.nl. Praat bijvoorbeeld mee in gesprekken, schrijf blogs of kom (persoonlijk) in contact met een deelnemer.

Delen van activiteiten 

Organiseer je activiteiten voor mensen met MS en/of hun naasten? En wil je deze graag vermeld zien in het activiteitenoverzicht op MS.nl? Stuur dan een mail naar redactie@MS.nl. De redactie beoordeelt of jouw activiteit past binnen onze afspraken over het vermelden van activiteiten op MS.nl.

Delen van oproepen voor onderzoek 

Er zijn 2 soorten oproepen voor onderzoek: 

  • Oproepen voor onderzoeken die zijn opgenomen in het register van de CCMO, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Deze worden periodiek vanuit de CCMO toegevoegd op MS.nl. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. 
  • Oproepen voor onderzoeken die niet via de CCMO lopen. Dit zijn bijvoorbeeld afstudeeronderzoeken en stages van studenten. Je kunt deze mailen naar de community manager van MS.nl via community@MS.nl. Nadat je oproep is goedgekeurd, mag je deze zelf plaatsen in de aangewezen gespreksgroep van de community. 

Meer weten?

Wil je graag samenwerken met MS.nl, of heb je een vraag? We gaan hierover graag met je in gesprek. Neem contact met ons op via communicatie@MS.nl.