MS-onderzoek

Onderzoek naar stamceltherapie

Stamceltherapie kan aanvallen bij MS voorkomen en achteruitgang remmen. Bij wie werkt het? En werkt het beter dan andere behandelingen? Wetenschappers onderzoeken dit. 

In het kort 

  • Stamceltherapie is een behandeling voor MS.  
  • Er is onderzoek nodig om te weten voor welke groepen mensen stamceltherapie werkt. 
  • Ook vergelijken onderzoekers stamceltherapie met ziekteremmende medicijnen.  
  • Wetenschappers onderzoeken nu een nieuw soort stamceltherapie met cellen uit hersenweefsel. Dit onderzoek is nog in de beginfase. 

Stamceltherapie bij MS 

Stamceltherapie is een behandeling voor MS, multiple sclerose. Stamceltherapie is een makkelijkere naam voor autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT). Hierbij worden stamcellen uit het beenmerg gehaald en opgeslagen. Vervolgens schakelt chemotherapie het afweersysteem uit. Chemotherapie is een behandeling die cellen doodt. De eerder opgeslagen stamcellen worden teruggeplaatst in het bloed. Die helpen het lichaam om het afweersysteem opnieuw op te bouwen. Door het afweersysteem af te breken en opnieuw op te starten valt het niet meer het eigen lichaam aan. 

Onderzoek naar stamceltherapie 

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat aHSCT goed helpt bij sommige vormen van MS. De behandeling kan nieuwe aanvallen voorkomen en achteruitgang remmen of zelfs stoppen. Maar wetenschappers willen nog zekerder weten dat stamceltherapie werkt. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen voor wie stamceltherapie geschikt is. En of het beter werkt dan ziekteremmende medicijnen. Er loopt nu een Nederlandse studie met veel deelnemers. Dit onderzoek kan antwoord geven op sommige vragen.  

Nieuw soort stamceltherapie bij progressieve MS 

Een Italiaans team heeft onderzoek gedaan naar een nieuwe vorm van stamceltherapie. Hierbij gebruikten ze geen stamcellen die het afweersysteem opbouwen, maar stamcellen die hersenweefsel vormen. In een studie met 12 mensen met progressieve MS zagen de onderzoekers dat de behandeling veilig was. Ook bleek dat de hoeveelheid hersenweefsel minder snel afnam bij mensen die behandeld werden met de stamcellen die hersenweefsel vormen. Hoewel de onderzoekers laten zien dat deze nieuwe behandeling mogelijk is, is het onderzoek nog in de beginfase. Er zijn meer studies nodig om te weten of de behandeling mensen met progressieve MS veilig kan helpen.  

Artikel met medewerking van:

  • Karin van der Hiele - onderzoeker, Universiteit Leiden
  • dr. Erwin Hoogervorst - neuroloog, St. Antonius Ziekenhuis

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op MS.nl.
Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2024