In het kort 

  • Wetenschappers hebben onderzocht welke MS-remmers het best werken bij kinderen met MS. 
  • Nieuwe of tweedelijns medicijnen lijken bij kinderen met MS beter te werken dan het eerstelijns medicijn interferon bèta. 
  • Het tweedelijns medicijn natalizumab lijkt het best te werken. 

MS-remmende medicijnen 

Kinderen met MS, multiple sclerose, kunnen net als volwassenen behandeld worden met MS-remmende medicijnen. Er is een verschil tussen eerstelijns en tweedelijns medicijnen. > Meer over MS-remmende behandelingen 

Onderzoek naar de werking van MS-remmers bij kinderen 

Wetenschappers wilden weten welke MS-remmende medicijnen het best werken bij kinderen met MS. Zij hebben de werking van nieuwe of tweedelijns medicijnen vergeleken met die van het eerstelijns medicijn interferon bèta. 

Onderzoek bij 78 kinderen met RRMS 

Het onderzoek is uitgevoerd bij 78 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Al deze kinderen hebben tussen 2008 en 2019 de diagnose relapsing remitting MS (RRMS) gekregen en minimaal één MS-remmende behandeling gehad. 

In het onderzoek kregen 50 kinderen een behandeling met interferon bèta. 76 kinderen werden behandeld met nieuwe of tweedelijns medicijnen. Het ging daarbij om: fingolimod, teriflunomide, dimethylfumaraat en natalizumab. Er werd gekeken of de behandeling leidde tot een vermindering van: 

  • het gemiddeld aantal schubs (aanvallen) per jaar 
  • de kans op nieuwe afwijkingen op de MRI-scan van de hersenen 

Nieuwe of tweedelijns medicijnen werken beter 

Vóór het onderzoek was het gemiddeld aantal schubs per jaar 1,65. Alle behandelingen laten een daling van dit aantal zien. De uitkomsten per MS-remmend medicijn zijn: 

  • interferon bèta: daling naar 0,45 
  • fingolimod: daling naar 0,27 
  • teriflunomide: daling naar 0,25 
  • dimethylfumaraat: daling naar 0,14 
  • natalizumab: daling naar 0,03 

Bij alle behandelingen werd de kans op nieuwe afwijkingen op de MRI-scan van de hersenen kleiner. Maar ook hier bleken de nieuwe of tweedelijns medicijnen beter te werken. 

Beste resultaat met natalizumab 

Bij kinderen met MS lijken nieuwe of tweedelijns medicijnen beter te werken dan het eerstelijns medicijn interferon bèta. Het tweedelijns medicijn natalizumab lijkt het beste resultaat te geven. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 28 maart 2024