Leven met MS

Hoe werkt de Wet verbetering poortwachter?

De overheid heeft regels voor werknemers en werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze staan in de Wet verbetering poortwachter. Wat zijn de regels? 

In het kort

 • In de Wet verbetering poortwachter staan de regels die in Nederland gelden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • Het doel van de wet is dat mensen die ziek worden zo snel mogelijk weer kunnen werken. En dat ze werk vinden dat past bij hun situatie.
 • In de wet staan verplichtingen voor werknemers en voor werkgevers.
 • De wet bepaalt dat werkgevers minimaal 2 jaar het loon gedeeltelijk moeten doorbetalen aan een zieke werknemer.
 • De werknemer en de werkgever moeten hun best ervoor doen dat de werknemer weer aan het werk kan. 

Regels bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

In Nederland gelden verschillende regels voor werknemers en werkgevers. De regels die gaan over ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Die wet is bedoeld om werknemers die ziek worden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. En dat ze werk vinden dat past bij hun situatie. Bij MS, multiple sclerose, is dit niet altijd mogelijk. De Wet verbetering poortwachter regelt ook wat er gebeurt als herstellen niet meer voldoende lukt en iemand arbeidsongeschikt wordt. Soms kan iemand nog wel ander werk doen. Dit noemen we: passend werk.

Verplichtingen voor werkgevers

De Wet verbetering poortwachter omvat veel verschillende regels. Werknemers en werkgevers hebben een aantal verplichtingen volgens de wet. Werkgevers zijn bijvoorbeeld verplicht om:

 • een zieke werknemer ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst
 • een plan van aanpak te maken samen met de werknemer
 • iemand langdurig ziek te melden na 42 weken ziekte
 • een werknemer bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon door te betalen
 • zo goed mogelijk mee te werken aan de re-integratie van de medewerker 

Verplichtingen voor werknemers

Ook als werknemers heb je verplichtingen volgens de wet. Zo moet je:

 • je ziekmelden bij je werkgever
 • meewerken aan gesprekken met de bedrijfsarts en voortgangsgesprekken met de werkgever
 • je houden aan de afspraken in het plan van aanpak
 • je best doen om te re-integreren als er mogelijkheden zijn, ook als dit ander werk is dan je voorheen deed of werk bij een andere werkgever

Als je je niet houdt aan de regels, dan heeft dit gevolgen. Je werkgever mag dan bijvoorbeeld loon inhouden.  

Wat als je ontevreden bent over hoe het gaat?

Soms ontstaan er problemen als je ziekgemeld bent. Misschien krijg je moeilijk contact met je werkgever of ben je het oneens met de bedrijfsarts. Of je zit met vragen over re-integreren en je eigen mogelijkheden. Dan kun je een deskundigenoordeel vragen bij uitkeringsorganisatie UWV. > Meer over wat je kunt doen als je het niet eens bent met de bedrijfsarts

Re-integratie via het 2e spoor

MS heeft veel invloed op je leven. Soms is het niet mogelijk om terug te keren naar je oude baan. Misschien is er ander werk binnen het bedrijf dat je kunt doen. Als dat niet zo is, dan ga je re-integreren via het 2e spoor. Dit gebeurt uiterlijk na 1 jaar ziekte. Maar als eerder duidelijk is dat je niet meer aan het werk kunt bij je huidige werkgever, start de re-integratie via het 2e spoor eerder. In een 2e spoortraject zoek je passend werk bij een nieuwe werkgever. Dit is werk dat je lichamelijk en psychisch aan kunt in jouw eigen situatie. 

Als werken helemaal niet meer kan

Soms moet je stoppen met werken door MS. Dit noemen we ook wel: arbeidsongeschikt. Je kunt dan meestal een uitkering krijgen. Dit is als je minimaal 2 jaar ziekgemeld bent. In sommige gevallen is dit al snel in de ziekte duidelijk. De bedrijfsarts kan hierover een advies geven. Dan hoef je niet verder te werken aan re-integratie. Een voorwaarde is wel dat zeker is dat je gezondheid niet meer gaat verbeteren. Ben je bijvoorbeeld nog aan het onderzoeken welke medicatie werkt? Dan is dit nog niet zeker. Je blijft dan werken aan re-integratie voor zover dat kan. 

Artikel met medewerking van:

 • Bernadette Linssen - adviseur verzekeringsarts, UWV

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op MS.nl.
Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2024