Leven met MS

De verschillen tussen de WAO- en WIA-uitkering

De WAO-en WIA-uitkering zijn regelingen bij arbeidsongeschiktheid. Welke uitkering je krijgt, ligt aan wanneer je arbeidsongeschikt bent geworden.

In het kort

  • WAO staat voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. WIA betekent Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
  • De WAO geldt voor mensen in loondienst die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden. En bij wie de situatie na die tijd niet veranderd is.
  • De WIA is de vervanger van de WAO.
  • In sommige gevallen kan iemand alsnog of opnieuw een WAO-uitkering aanvragen, ook nu de WIA deze regeling vervangen heeft. 

WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is een oudere regeling. De wet regelde een uitkering voor mensen die door ziekte arbeidsongeschikt waren. Mensen die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden, kunnen nog steeds een WAO-uitkering krijgen. Als de situatie niet veranderd is en iemand nog steeds aan de voorwaarden voor een WAO-uitkering voldoet, blijft de regeling gelden. 

WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Vanaf 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit is een nieuwe wet die evoor zorgt dat mensen in loondienst een uitkering krijgen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De WIA heeft strengere regels dan de WAO en bestaat uit twee verschillende uitkeringen:

  • De WGA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Dit is een uitkering voor als je nog gedeeltelijk kan werken. Of als je volledig arbeidsongeschikt bent, maar misschien nog kunt herstellen.
  • De IVA-uitkering. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschikten. Dit is een uitkering als je volledig arbeidsongeschikt bent en niet meer kunt herstellen. 

Welke uitkering krijg ik nu bij arbeidsongeschiktheid?

De WAO is een oude regeling. Iedereen die nu ziek wordt en niet meer of niet meer volledig kan werken, valt onder de WIA. De WIA-uitkering vraag je zelf aan. Hierover krijg je een brief van uitkeringsorganisatie UWV als je 88 weken ziekgemeld bent. De uitkering krijg je vanaf 104 weken ziekte, mits je de uitkering op tijd aangevraagd hebt. Dat is precies na 2 jaar. 

Artikel met medewerking van:

  • Bernadette Linssen - adviseur verzekeringsarts, UWV

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op MS.nl.
Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2024

Lees meer over Werk en geldzaken

Volgend artikel