Behandeling en zorg

Mantelzorg bij MS

Mantelzorgers betekenen veel voor mensen met MS. Maar waar kan de mantelzorger zelf terecht voor hulp en advies?

In het kort

  • Mantelzorg is de zorg voor een naaste die langdurig ziek is.
  • Een mantelzorger kan een grote psychische druk voelen. Het is belangrijk om niet overbelast te raken.
  • Er is veel hulp beschikbaar voor mantelzorgers. Informatie hierover is te verkrijgen bij de gemeente.
  • Mantelzorg combineren met een baan is niet gemakkelijk. Het is belangrijk om met de werkgever in gesprek te gaan.
  • Er zijn vergoedingsregelingen voor de kosten die mantelzorg met zich meebrengt.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg voor een naaste met een langdurige ziekte. Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft mantelzorg. Dit is vrijwillig en onbetaald. Een belangrijk onderdeel van mantelzorg is het zorgen voor de naaste. Maar een mantelzorger kan bijvoorbeeld ook meegaan naar ziekenhuisafspraken en contact hebben met organisaties. Daarnaast valt huishoudelijk werk onder mantelzorg.

Mantelzorg kan zwaar zijn

De meeste mensen vinden het zorgen voor een naaste logisch. Maar vaak komen er in de loop van de tijd steeds meer mantelzorgtaken bij. Vooral wanneer de naaste een chronische en onvoorspelbare ziekte heeft zoals MS, multiple sclerose. Ondertussen gaat het dagelijks leven gewoon door. Gezin, werk, sociale contacten: het verdient allemaal aandacht. Het is dus niet vreemd dat mantelzorgers een grote psychische druk kunnen voelen. Mantelzorg is niet zomaar stop te zetten en later weer op te pakken.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Waar kan een mantelzorger terecht voor advies en steun? De gemeente geeft informatie over de verschillende mogelijkheden. Er zijn organisaties, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en vrijwilligers die hulp kunnen bieden. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervangende zorg, aanpassingen in huis, dagbesteding of vervoer. Daarnaast kan het helpen om te praten met lotgenoten. Zij begrijpen precies hoe zwaar mantelzorg soms kan zijn.

Mantelzorg verlenen en blijven werken

Het is niet altijd gemakkelijk om mantelzorg te combineren met een baan. Voor een mantelzorger is het belangrijk om in gesprek te gaan met de werkgever. Het gaat er vooral om dat die begrip krijgt voor de situatie en meedenkt. In noodsituaties is het mogelijk om calamiteitenverlof op te nemen. Voor een langere periode is er het langdurend zorgverlof. Het is goed om bij de werkgever na te gaan of het salaris wel of niet wordt doorbetaald tijdens het verlof. En of er nog meer voorwaarden gelden.

Geldzaken bij mantelzorg

Mantelzorg heeft ook een financiële kant. Gaat de mantelzorger minder werken? Dan zal het inkomen omlaag gaan. Maar de kosten nemen juist toe, denk bijvoorbeeld aan reis- en zorgkosten. Hiervoor zijn er verschillende vergoedingsregelingen. Voor veel van deze regelingen kan de mantelzorger terecht bij de gemeente. Ook de zorgverzekering kan bijspringen. Ten slotte helpt het soms om de kosten van de mantelzorg als aftrekpost op te voeren in de belastingaangifte.

Artikel met medewerking van:

  • Lezerspanel MS.nl

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op MS.nl.
Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2024

Lees meer over MS-zorg

Volgend artikel