Behandeling en zorg

Kwaliteit van de MS-zorg

Goede zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Hoe wordt er in Nederland gewerkt aan de kwaliteit van de MS-zorg?

In het kort

  • Goede MS-zorg vinden we in Nederland erg belangrijk.
  • De overheid, zorgverleners en organisaties spannen zich in voor de kwaliteit van de MS-zorg.
  • Zorgverleners hebben eisen opgesteld waaraan de MS-zorg moet voldoen.
  • Subsidies voor opleiding en onderzoek dragen bij aan de kwaliteit van de MS-zorg.

Werken aan goede MS-zorg

Mensen met MS, multiple sclerose, hebben recht op de beste MS-zorg. In Nederland willen we de kwaliteit van de MS-zorg steeds verder verbeteren. De overheid speelt daarbij een sturende rol. Maar ook de zorgverleners zelf werken hard aan de kwaliteit. Vaak met steun en subsidie van organisaties die zich met MS bezighouden.

Rol van de overheid

De Nederlandse rijksoverheid vindt dat goede zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Om dat te kunnen controleren heeft zij het Zorginstituut Nederland (ZIN) opgericht. ZIN bewaakt de kwaliteit van de zorg en stelt kwaliteitsnormen op: wat is goede zorg precies?

Rol van de zorgverleners

De meeste neurologen in Nederland zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Deze beroepsvereniging heeft een MS-werkgroep die zich inspant voor de kwaliteit van de MS-zorg. Bijvoorbeeld door basiseisen op te stellen waaraan een MS-centrum moet voldoen. 

Ook MS Zorg Nederland, een netwerkorganisatie van MS-zorgverleners, stelt eisen aan de MS-zorg. De leden moeten hun kennis met elkaar delen en steeds aan bijscholing doen. Zo blijven ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van MS.

Rol van de organisaties

In Nederland houden verschillende organisaties zich bezig met MS. Bijvoorbeeld MS Vereniging Nederland, het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research. Ook zij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de MS-zorg steeds beter wordt. Dat doen zij op de volgende manieren:

  • subsidie geven voor het opleiden van nieuwe (MS-)neurologen en MS-verpleegkundigen
  • subsidie geven voor wetenschappelijk onderzoek
  • zorgen dat mensen met MS betrokken blijven bij het wetenschappelijk onderzoek
  • keurmerk geven aan ziekenhuizen die goede MS-zorg leveren
  • aandacht vragen voor leefstijl en het leren omgaan met MS

Organisaties, zorgverleners en onderzoekers slaan op deze manier de handen ineen. Samen zorgen ze ervoor dat mensen met MS mogen rekenen op de beste MS-zorg.

Artikel met medewerking van:

  • dr. Erwin Hoogervorst - neuroloog, St. Antonius Ziekenhuis

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op MS.nl.
Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2024

Lees meer over MS-zorg

Volgend artikel