Behandeling en zorg

Nieuwe medicijnen: van goedkeuring tot vergoeding

Als een medicijn is goedgekeurd om in Nederland te verkopen, begint het vergoedingsproces. Wie beoordeelt of een medicijn vergoed wordt door de verzekering? En welke fasen heeft dit proces? 

In het kort 

  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke medicijnen in het basispakket van de zorgverzekering komen. Dit wordt het vergoedingsproces genoemd.  
  • Het vergoedingsproces bestaat uit verschillende fasen om te controleren of het geneesmiddel aan alle eisen voldoet en een redelijke prijs heeft. 
  • Op het online Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen van de overheid kun je de voortgang zien van medicijnen, onder andere voor MS. 

Medicijnen in het basispakket 

Medicijnen voor MS, multiple sclerose, moeten worden goedgekeurd voor verkoop in Nederland. Daarna volgt de beslissing of dit medicijn in het basispakket van de zorgverzekering komt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt deze beslissing. Het Zorginstituut Nederland adviseert bij deze beslissing. Dit noemen we het vergoedingsproces. 

Fasen in het vergoedingsproces 

Het vergoedingsproces van een geneesmiddel gaat in 3 fasen: 

  1. Indiening. Het Zorginstituut Nederland verzamelt alle benodigde gegevens over het medicijn. 
  2. Beoordeling. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt of het medicijn aan alle eisen voldoet en een redelijke prijs heeft. 
  3. Onderhandeling. Vervolgens kan de minister besluiten om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs en volgt een besluit over de vergoeding van het geneesmiddel. 

Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen 

Sommige geneesmiddelen, zoals die voor MS, zijn heel duur en worden alleen in het ziekenhuis gebruikt. De voortgang in het vergoedingsproces van deze medicijnen kun je vinden op de website Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen. Hierop laat het ministerie van VWS zien in welke fase van het vergoedingsproces de medicijnen zitten. De medicijnen voor MS vind je onder de knop ‘Neurologische aandoeningen' op het dashboard.  

Artikel met medewerking van:

  • Tiny Kempkens - verpleegkundig specialist, Academisch MS Centrum Zuyd

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op MS.nl.
Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 6 juni 2024

Lees meer over MS-zorg

Volgend artikel